دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
افیلیشن های استاندارد مرکز تحقیقات
مرکز تحقیقات علوم دارویی رازی،
دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران.


Razi Drug Research Center,
Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran.

Citation Indices from GS

AllSince 2015
Citations49633128
h-index3329
i10-index10377
تمام بازدید‌ها: 211355991
بازدید 24 ساعت قبل: 119892
تاریخ آخرین بروزرسانی پایگاه: 1399/6/16

تعرفه خدمات قابل ارایه

 | تاریخ ارسال: 1398/2/10 | 
عنوان خدمت هزینه (ریال)
استفاده ازاتاق کشت سلول  ( هر ماه ) 1,000,000
فروش تیره های مختلف سلولی (در فلاسک 25 میلی لیتری) 1,450,000
فروش تیره های مختلف سلولی فریز شده( هر ویال) 950,000
تصویربرداری با میکروسکوپ اینورت (هر نمونه ) 20,000
استفاده از میکروسکوپ اینورت نوری ( دقیقه ای) 5,000
استفاده از میکروسکوپ اینورت فلورسنت ( دقیقه ای) 10,000
استفاده از میکروسکوپ فلورسنت ( هر نمونه ) 40,000
تهیه تصاویر کامپیوتر با میکروسکوپ فلورسنت 300,000
استفاده از سانتریفیوژ یخچال دار (هر نمونه در هر دقیقه) 10,000
استفاده از سانتریفیوژ معمولی (هر نمونه در هر دقیقه) 5,000
اندازه گیری MDA 400,000
اندازه گیری ROS 400,000
خوانش میکروپلیت 96 خانه در محدوده نور مرئی و لومینسانس با االیزا ریدر 80,000
خوانش میکروپلیت 96 خانه در محدوده UV با االیزا ریدر 120,000
خوانش میکروپلیت 96 خانه با نشر فلورسانت با االیزا ریدر 180,000
  MTT  پلیت 96 خانه 500,000
استفاده از اسپکتروفوتومتر( هر نمونه ) 30,000
 استریلیزاسیون با اتوکالو ( هر ران کاری) 150,000
سنجش پی هاش محلول 50,000
لیوفیلیزاسیون با فریزدرایر کمتر از 5 ساعت( هر نمونه ) 400,000
یوفیلیزاسیون با فریزدرایر بیش از 5 ساعت ، به ازای هر ساعت نیاز به کار اضافه دستگاه 30000 ریال
به مبلغ قبلی اضافه گردد( هر نمونه )
استفاده از HPLC (هر نمونه) 3,000,000
نگهداری نمونه، مواد و کیت در درجه حرارت منفی 20 تا منفی 80
(به ازای یک باکس 10 در 10 در 10 سانتی متر ماهیانه)
1,000,000
مخلوط نمودن محلول ها با شیکر( هر ساعت ) 5,000
حل نمودن محلول با هات پلیت مگنت ( هر ساعت ) 5,000
توزین با ترازوی حساس(هر مورد ) 10,000
استفاده از دستگاه هات پلیت ( هر ساعت ) 5,000CAPTCHA
دفعات مشاهده: 1031 بار   |   دفعات چاپ: 112 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر