دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
افیلیشن های استاندارد مرکز تحقیقات
مرکز تحقیقات علوم دارویی رازی،
دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران.


Razi Drug Research Center,
Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran.

Citation Indices from GS

AllSince 2015
Citations49633128
h-index3329
i10-index10377
تمام بازدید‌ها: 211351731
بازدید 24 ساعت قبل: 120799
تاریخ آخرین بروزرسانی پایگاه: 1399/6/16

توانمندی های پژوهشی

 | تاریخ ارسال: 1397/11/28 | 
مرکز تحقیقات علوم دارویی رازی با توجه به امکانات و تخصص اعضای علمی خود، توانمندی های پژوهشی خود را به شرح زیر به اطلاع شما فرهیخته گرامی می رساند:  

توانمندی های موجود در حیطه گیاهان دارویی:
 • مشاوره و اجرای طرح های تحقیقاتی در جهت کاربردی کردن نتایج تحقیقات در حوزه گیاهان دارویی
 • کمک به صنعت داروسازی جهت تولید فرآورده های دارویی منتج از گیاهان بومی ایران
با تکیه بر قابلیت های زیر:
 • شناسایی  کامل خصوصیات گیاهان
 • ارزیابی فارماکولوژیک گیاهان داروئی
 • شناخت ماده موثره  گیاهان داروئی
 • شناسایی عوارض جانبی گیاهان داروئی
 • طراحی و ساخت فرمولاسیون مناسب
 • انجام تحقیقات پایه
 • انجام تحقیقات بالینی
توانمندی های موجود در زمینه افزایش اثر بخشی داروهای حوزه نروپاتی دیابتی:
 • طراحی پروژه های تحقیقاتی جهت تعیین اثر بخشی فرمولاسیون دارویی مورد نظر روی بیماری با توجه به بافت هدف مورد نظر( مطالعات in vivo)
 • طراحی پروژه های تحقیقاتی جهت تعیین اثر بخشی فرمولاسیون دارویی مورد نظر روی بیماری ( مطالعات in vitro روی cell line)
 • طراحی پروژه های تحقیقاتی جهت تعیین اثر بخشی فرمولاسیون دارویی مورد نظر روی بیماری با توجه به بافت هدف مورد نظر ( مطالعات in vitro روی نرون هدف کشت داده شده)
با تکیه بر قابلیت های زیر:
 • شناسایی مکانیزم های اصلی و کلیدی در ایجاد بیماری
 • شناسایی فاکتورهای درمانی جدید
 • طراحی و ساخت فرمولاسیون دارویی مناسب
 • انجام تحقیقات پایه
 • انجام تحقیقات بالینی 
توانمندی های موجود در حیطه سم شناسی:
 • انجام آزمایشات فراهمی زیستی  (bioavailability) و هم ارزی زیستی (bioequivalency).
 • انجام آزمایشات سمیت ژنتیکی (Genotoxicity) و جهش زائی (Mutagenicity) داروها و سموم.
توانمندی های موجود در حیطه مهندسی بافت و طب ترمیمی:
 • مطالعه و بررسی علل و عوامل ایجاد آسیب های استخوانی و غضروفی و طراحی استراتژی ها و راهکار های درمانی دارو محور و سلول محور بر پایه مهندسی بافت و طب بازساختی در راستای ترمیم استخوان ها و غضروف های آسیب دیده و بازگشت عملکرد آن ها
 • مطالعه آسیب های مختلف تاندون، لیگامنت و عضله و تلاش در راستای طراحی استراتژی های درمانی با تاکید بر سلول درمانی در راستای بهبود رویش، ترمیم و بازسازی بافت های از دست رفته
 • مطالعه آسیب های مختلف بافت های پارانشیمی شامل کبد، کلیه و ریه و تلاش در راستای طراحی استراتژی های درمانی با تاکید بر سلول درمانی در راستای بهبود رویش، ترمیم و بازسازی بافت های از دست رفته
با تکیه بر قابلیت های زیر:
 • بررسی خواص، مکانیسم عمل و اثرات زیست مواد و کانی های مختلف بر رفتار سلولی و آسیب های ایجاد شده
 • مطالعه رهایش، اثر و مکانیسم عمل داروهای مختلف و سلول های بنیادی بر عملکرد آسیب های استخوانی و غضروفی در شرایط برون تنی و درون تنی
 • مدل سازی حیوانی به منظور ترجمان دانش های پایه در مدل های مرتبط با آسیب های بالینی
 • طراحی داربست های جایگزین و بررسی خواص سلول سازگاری، زیست سازگاری، زیست تخریب پذیری و ظرفیت رویشی آن ها در مدل های درون تنی (حیوانی)
 • رهایش، اثر و مکانیسم عمل دارو و سلول های بنیادی بر عملکرد بافت آسیب دیده در شرایط درون تنی
 • استفاده از ترکیبات دارویی و سلولی در قالب استراتژی های مهندسی بافت و طب بازساختی به منظور مطالعه اثر آن ها بر ترمیم آسیب های تجربی
 • بررسی دوز، دوزاژ، سرعت رهایش، و اثربخشی داروهای مختلف شامل دارو های شیمیایی، زیستی و بیولوژیک و زیست مواد های مختلف در مهاجرت، تکثیر، تمایز و تولیدات سلول های ترمیمی در محیط های درون تنی و برون تنی
 • مطالعه ایمونولوژیک رد پیوند بافت های پارانشیمی بر اساس نوع پیوند (اتولوگ، آلولوگ و زنولوگ)
 • طراحی استراتژی های درمانی مختلف دارو محور در راستای بهبود کیفیت و افزایش روند ترمیم در مدل های حیوانی و شرایط بالینی
 • انجام مطالعات مروری مرتبط CAPTCHA
دفعات مشاهده: 774 بار   |   دفعات چاپ: 105 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر