مرکز تحقیقات علوم داروئی رازی- [اخبار پایگاه]
تقدیر از پژوهشگران و مراکز تحقیقاتی برتر دانشگاه دعوت از پژوهشگران برتر کشور (دارای شاخص H-Index برابر با 15 و بالاتر)

حذف تصاویر و رنگ‌ها | تاریخ ارسال: ۱۳۹۴/۱۱/۲۸ | 

معاونت تحقیقات و فن آوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در نظر دارد "اولین همایش بررسی شیوه های دستیابی به مرجعیت علمی و پژوهشی" را با حضور و هم اندیشی پژوهشگران برجسته علوم پزشکی کشور برگزار نماید. در این همایش که با حضور مقام محترم وزارت، شخصیت های کشوری و معاونین محترم تحقیقات و فنآوری دانشگاه های علوم پزشکی کشور برگزار می شود، از 250 نفر محققین برجسته و سرآمد پژوهشی دانشگاه های علوم پزشکی کشور تقدیر و تشکر به عمل خواهد آمد. 

جناب آقای دکتر ملک زاده معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، ضمن تبریک به مناسب قرارگرفتن نام آقای دکتر علی محمد شریفی در فهرست پژوهشگران برجسته علوم پزشکی کشور دارای شاخص H-Index برابر با 15 و بالاتر از ایشان جهت شرکت در مراسم فوق دعوت بعمل آوردند.

1394/11/28    

 

نشانی مطلب در وبگاه مرکز تحقیقات علوم داروئی رازی:
http://iums.ac.ir/find.php?item=112.30612.52350.fa
برگشت به اصل مطلب