دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

درباره مرکز

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۱ | 

معرفی ...

مرکز تحقيقات علوم دارويی رازی در بهمن سال 1379 هجری شمسی تاسيس و اساس نامه آن شش سال بعد در تيرماه 1386 تصويب گردید. توسعه تحقيقات در زمينه علوم دارويی و علوم وابسته به منظور استفاده از توانايی های بالقوه و بالفعل محققين و توليد علم و فن آوری در جهت اعتلای سطح علمی، فن آوری، بهداشتی و درمانی جامعه، هدف اصلی تشکيل اين مرکزمی باشد. مرکز تحقيقات علوم دارويی رازی درجهت دست یافتن به اهداف پژوهشی و آموزشی زير تأسيس گرديده است:

1- ارتقای سطح علمی و مهارتی متخصصين علوم پزشکی در زمينه تحقيقات دارويی و اولويتهای تعيين شده توسط معاونت تحقيقات و فن آوری وزارت متبوع

2- ايجاد ارتباط بين محققين و مراکز تحقيقاتی در سطح کشور ودر سطح بين الملل

3- ايجاد فرصت های مطالعاتی کوتاه و دراز مدت برای متخصصين از داخل و خارج از کشور

4- جذب، حفظ و توسعه مستمر ارتباط آموزشی و پژوهشی از طريق اجرای طرحهای مصوب و مشترک با ساير مراکز تحقيقاتی دولتی ، مرکز تحقيقات خصوصی، دانشکده ها و ساير سازمانهای ذينفع


اهداف

1- بررسی تأثير داروها، گياهان دارويی و سموم بر سلولهای بنيادين

2- بررسی مکانيزم اثر داروهای مختلف در سندرم متابوليک

  الف- بررسی مکانيزم های سلولی مولکولي اثرات داروها در بيماری ديابت

  ب- بررسی مکانيزم های سلولی مولکولي اثرات داروها در افزايش فشار خون

  ج- بررسی مکانيزم های سلولی مولکولي اثرات داروها در چاقی

  د- بررسی مکانيزم های سلولی مولکولي اثرات داروها در هيپرليپيدمی


تاریخچه

  1379/11/15 موافقت قطعی با تأسيس مرکز

  1380/11/03 تشکيل شورای عالی مرکز متشکل از:

  دکتر نيک نژاد

  دکترايرج ميلانيان

  دکتر فريبرز کيهانفر

  1380/11/03 انتصاب دکتر مسعود محموديان به رياست مرکز

  1381/04/24 تصويب اساسنامه مرکز


دفعات مشاهده: 56 بار   |   دفعات چاپ: 3 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر