دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

Citation Indices from GS

AllSince 2014
Citations39452492
h-index2724
i10-index9068
افیلیشن های  استاندارد مرکز تحقیقات

مرکز تحقیقات علوم دارویی رازی،
دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران.


Razi Drug Research Center,
Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran.

خدمات

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۱ | 
  • بررسی اثر داروها، سموم، مواد شیمیایی و بیولوژیک بر میزان استرس اکسیداتیو در نمونه های بیولولوژیک (خون - سلول - بافت) توسط متدهایTotal Antioxidant Capacity) ) FRAP، MDA(Lipid Peroxidation)، اندازه گیری گروه های تیول ((Total Thiolو ROS(Reactive Oxygen Species).

  • بررسی اثر داروها، سموم، مواد شیمیایی و بیولوژیک بر عملکرد میتوکندری در نمونه های سلولی و بافتی توسط متدهای ROS، مارکرهای استرس اکسیداتیو، آپوپتوز و اندازه گیری بیان پروتئین (Uncoupling Protein-2) (شاخص عملکرد میتوکندری) توسط متد وسترن بلات.

  • اندازه گیری ATP و ADP در نمونه های سلولی و بافتی توسط تکنیک Luciferin- Luciferase.

  • ارزیابی اثر داروها، سموم، مواد شیمیایی و بیولوژیک در نمونه های سلولی و بافتی در سطح مولکولی توسط متد وسترن بلات.

  • ارزیابی میزان Viabilityسلول ها با استفاده از تست MTT.

  • شناسایی مواد جهش زا با استفاده از تست Ames.


     

لطفا تا تکمیل بخش های مختلف سایت، جهت کسب اطلاعات در مورد خدمات قابل ارایه با تلفن های  ( خانم دکتر حسینی ) 86703142 و  ( آقای کریمی )86703137 تماس حاصل فرمایید.

    


دفعات مشاهده: 1592 بار   |   دفعات چاپ: 167 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر