دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

Citation Indices from GS

AllSince 2013
Citations38732749
h-index2625
i10-index8870
افیلیشن های  استاندارد مرکز تحقیقات

مرکز تحقیقات علوم دارویی رازی،
دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران.


Razi Drug Research Center,
Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran.

ریاست

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۱ | 

بنام خدا

سلام،

این مرکز در سال 1379 با هدف تلاش در راستای توسعه و گسترش مرزهای دانش علوم دارویی در دستیابی به جایگاه ممتاز ملی و منطقه ای، حل مشکلات و معضلات موجود در زمینه های مختلف دارویی بویژه فارماکولوژی و سم شناسی در کشور، آموزش محققین در عرصه های مختلف علوم دارویی و ایجاد ارتباط و همکاری با سایر مراکز تحقیقاتی و آموزشی در داخل و خارج از کشور و با هدف ارتقاء علم و فن آوری دارویی، تربیت نیروی پژوهشگر، همکاری علمی با مراکز تحقیقاتی  و اجرائی داخل و خارج  کشورتشکیل گردید. این مرکز در زمینه های مختلف از جمله فارماکولوژی، سم شناسی، داروهای گیاهی و طب سنتی، و فن آوری های نوین دارویی شامل فن آوری استفاده از علوم سلولی ملکولی منجمله کاربرد سلوهای بنیادین در ارزیابیمکانیزمهای اثر دارو (فارماکودینامی) و اثر سمی داروها و همچنین استفاده و بکار گیری فن آوری نانو در راستای ارتقا اهداف مرکز با هدف اصلی ارتقا سلامت و نگاه کلی کاربردی کردن  پژوهش و خلق علم و ثروتفعالیت می نماید. شورای عالی مرکز، از ارکان اصلی جهت تعیین و تبیین سیاست های کلی مرکز  بر اساس اسناد بالا دستی و سیاست های وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی می باشد. اعضای این شورا عبارتند از ریاست دانشگاه، معاونت پژوهشی، معاونت بهداشتی، ریاست مرکز و حداقل سه نفر از اعضای هیئت علمی که به پیشنهاد ریاست مرکز و با حکم ریاست دانشگاه انتخاب می شوند. شورای پژوهشی مرکز مرکب از متخصصین با گرایش های مختلف و با محوریت نگاه به علوم دارویی، مسئولیت بررسی تعریف و مشخص نمودن اولویت های تحقیقاتی در مرکز در راستای سیاستگذاری شورای عالی را به عهده داشته و کلیه طرحهای تحقیقاتی ارائه شده به مرکز را مورد بحث و بررسی و تصویب قرار می دهند. مرکز از همکاری های دیگر مراکز جهت ارتقاء پژوهشی برخوردار بوده و این همکاری را ارج می نهد.مرکز تحقیقات علوم دارویی رازی در مسیر دستیابی به اهداف خود، صمیمانه  محققین عزیز و همچنین سایر مراکز تحقیقاتی و آموزشی دولتی و  بخش خصوصی در داخل و خارج از کشور را دعوت به همکاری می نماید .بدون تردید فعالیتهای پژوهشی بدون همکاری سایر افراد، گروهها و مراکز داخل و خارج دانشگاه میسر نخواهد بود.

 

دکتر منیژه متولیان

ریاست مرکز تحقیقات علوم دارویی رازی


دفعات مشاهده: 2041 بار   |   دفعات چاپ: 189 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر